Viktigt med säkerheten på din arbetspalts

Viktigt med säkerheten på din arbetspalts

Oavsett vilken typ av arbetsplats det är frågan om så är säkerheten något som är viktigt. Så klart så finns det vissa arbetsplatser som kan vara mer utsatta och det kan vara än viktigare att utrusta dessa med diverse säkerhetsdetaljer. Att man säkrar upp sin arbetsplats innebär att man kan om olyckan är framme hjälpa till att minska skadorna och till och med rädda liv.

Idag så är det vanligt att man skaffar sig hjärtstartare på arbetsplatsen. Och vi har tidigare skrivit en artikel om hur man bäst utrustar en säker arbetsplats. Läs den artikeln och få bra tips på hur man ska tänka för att göra sin arbetsplats en säker plats att arbeta på. Som vi skrev i ingressen så ser det olika ut hur man säkrar upp ett kontor jämfört med en verkstadslokal. Men grunderna är desamma och vi behöver tänka igenom vad som behövs på just din arbetsplats och företag.

Brandvarnare och brandsläckare kan man tycka är självklarheter. Dessutom så behöver dessa kontrolleras varje år så man kan säkerställa att de fungerar i händelse av brand. Kontrollera och byt batterier i brandvarnare som finns uppsatta på kontoret. Byt ut de som inte är i funktion på grund av annat. Kontrollera också brandsläckare, de brukar vanligtvis ha en hållbarhet på tio år så det kan finnas en fördel att skriva årtal när brandsläckare köptes in och det är dags för nya.