Viken av en bra kontorsmiljö

Viken av en bra kontorsmiljö

Ett kontor kommer med en rad unika utmaningar och det gäller att vara informerad redan från första början när man tar sig an att skapa en bra kontorsmiljö för sina anställda.

Innan man ens väljer en kontorslokal bör man veta vilket typ av kontor som bäst lämpar sig verksamheten man ägnar sig åt. I ena änden av spektrumet hittar man så kallade cellkontor där varje person mer eller mindre har sitt eget rum och jobbar separat från sina medarbetare. I den andra änden hittar man kontorslandskap där majoriteten sitter i ett enda stort rum med lite som avgränsar dem från andra.

I detta gäller det då att veta vad som passar de arbetsuppgifter anställda utför. Någon som exempelvis måste sitta ofta och länge i telefonen kan ju lätt störa sina medarbetare i ett kontorslandskap. På samma sätt som grupper som behöver kommunicera med varandra drar större nytta av ett mer öppet kontorslandskap.

Man måste också tänka på kontorsmiljön ur perspektiv som ljus och luft. Bristande ljus och dålig luftkvalitet är både bidragande faktorer till sämre hälsa bland anställda. Kan man få direkt solljus in i kontoret är detta något man ska vara mycket tacksam över. Och att ha bra ventilation förbättrar också kontorsmiljön på många sätt och vis. Medan det kan vara svårt att fixa mer direkt solljus kan man alltid kontakta en expert för att se till att lokalen åtminstone är tillräckligt ventilerad.

Designen av kontorsutrymmena kan faktiskt också vara betydelsefull för kontorsmiljön. Vi vet bland annat att bara något så enkelt som färgerna kan ha en inverkan på de som vistas i lokalen. Vill man skapa något utöver det mest normala när det kommer till kontorsdesign är det bra att rådfråga en yrkeskunnig som kan förklara vad det är som faktiskt fungerar och varför detta är fallet.

Att skapa en bra kontorsmiljö är en stor utmaning som kräver arbete på flera håll, men det kommer i slutändan vara värt all tid som lagts ned på det.