Utrusta en säker arbetsplats

Utrusta en säker arbetsplats

Att har rätt att känna sig säker på jobbet. Detta är inget man ska se som ett privilegium. Många arbetsplatser kan behöva se över vad de har tillgänglig som kan behövas vid olyckor eller nödfall.

En av de största bristerna idag är nog att endast omkring två av tio arbetsplatser i Sverige har tillgång till en hjärtstartare. Detta är en maskin som används vid plötsligt hjärtstopp och kan vara skillnaden mellan liv och död. Och till skillnad från mer arbetsrelaterade skador är hjärtstopp något som kan drabba vem som helst. Att investera i en hjärtstartare är att investera i personalens säkerhet.

På en arbetsplats ska man även ha tillgång till sådant som kan behövas vid mindre skador. Olyckor kan ske på alla arbetsplatser, inte bara där anställda måste handskas med maskiner eller verktyg som har risk för skada. En akutväska, förbandslåda eller liknande bör därför finnas tillgänglig på alla arbetsplatser. Man kan antingen köpa färdiga eller sätta ihop sin egen. Gör man det kan de följande vara aktuella att ha:

 • Plåster
 • Bandage
 • Tejp
 • Sax
 • Kompress
 • Bomull
 • Sårtvätt
 • Vasselin
 • Värktabletter
 • Pincett
 • Desinfektionssavett
 • Kylpåse

Brand är också något som arbetsplatser måste utrusta sig för. Detta börjar självfallet med brandvarnare. Rekommendationen är att det inte ska vara längre än 12 meter mellan brandvarnare. Och att dörrar som normalt sett är stängd bör ha en brandvarnare på båda sidor om dörren. Tillsammans med dessa bör man också se till att det finns brandsläckare på arbetsplatsen, minst en per våning eller byggnad som är inkluderad. Igen bör arbeta längre är 25 meter från närmaste släckutrustning. En brandfilt kan man också vilja ha tillgängligt. Dessa används för att släcka mindre bränder eller minska spridningen av en brand.

Sedan kommer en del arbetsplatser ha specifika behov som måste tillfredsställas. Detta kan vara saker som en ögondusch på platser där det finns farliga kemikalier eller mer personlig säkerhetsutrustning för de som arbetar där. Det gäller att identifiera alla potentiella faror på arbetsplatsen och ha rutiner och utrustning som kan hantera dessa om och när de sker.