Start up

Start up

En Start up är ett företag som fortfarande är en ungdom på marknaden. Det är i regel ett innovativt företag som har ambition för snabb tillväxt.

Som Startup är man således också hela tiden risktagare eftersom om man hela tiden jobbar för att ta sig framåt så fort som det bara går, då måste man komma ihåg att man inte har något vidare säkerhetsbälte om man får sladd.

Man kanske kan jämföra det lite med att investera i aktier – satsar man allt så kan man också vinna stort. Och vad som menas med att säkerhetsbältet inte är något vidare, det är att när allt satsas på tillväxt, då finns det inte så värst mycket att falla tillbaka på.

Att jobba med och i en Startup är inspirerande och högt tempo. Inte sällan så får anställda lov att ta sig an arbetsuppgifter som kanske inte ursprungligen var menade – men i en Startup så fungerar det på det sättet. Man gör vad som krävs för att göra framsteg, helt enkelt.