Speciell utrustning för företaget

Speciell utrustning för företaget

feb 24, 2021 Tips av admin

Beroende på vilken bransch ditt företag verkar inom så kan det krävas vissa specialfunktioner. För företag som verkar inom virkesindustrin så är det viktigt att ha maskiner och funktioner för att mäta kvaliteten på det virke som ska användas i produktionen.

Det handlar givetvis om automatiserade processer som är helt integrerade i produktionen, klicka här för mer information.

Särskild utrustning inom tjänstesektorn

Vissa verksamheter inom tjänstesektorn som till exempel advokatbyråer behöver kunna spara och arkivera beslut, utredningar och domslut över en längre tid. Mycket kan idag sparas digitalt men somliga fakta måste skrivas ner på papper. Då krävs att detta papper håller hög kvalitet så att det finns kvar i många år. Sådant papper kallas arkivsäkert.

Säkra informationssystem

Inom vissa verksamheter, särskilt då offentliga verksamheter, krävs det att informationssystemen inte kan avläsas av obehöriga. I Sverige har vi en långtgående offentlighetsprincip men där finns även regler för skydd av enskild person och dess personuppgifter. Domstolarna ser mycket allvarligt på brott mot sekretesslagstiftningen. Därför är det synnerligen viktigt att informationssystemen är vattentäta. På senare tid har det uppmärksammats att det pågår ett omfattande industrispionage från främmande makt. Alltså är det av största vikt att även stora företag har säkra informationssystem.