Human resources – vad är det?

Human resources – vad är det?

Översatt till svenska blir “Human resources” mänskliga resurser vilket innebär ett företags personal och organisation. Alla firmor behöver givetvis duktiga anställda och bör vara noga när nyanställningar genomförs.

Rätt val av personalen

Just att välja rätt när det gäller nyanställningar tycker många är svårt. Man kan egentligen aldrig veta till 100% om man gjort rätt val förrän personen ifråga arbetat på företaget ett tag. Men det finns några gyllene regler att följa. I vår artikel Skaffa kompetent personal hittar du användbara tips som kan hjälpa dig på rätt väg i ditt personalsökande.

Många betydelser för samma begrepp

Human resources (HR) kan också stå för personalfrågorna inom ett företag, det vill säga relationen mellan arbetsgivare och medarbetare. Bland många andra frågor finns till exempel arbetsrätten, kompetensen, arbetsmiljön.

Bra både för anställda och företag

En firma med en fungerande HR-avdelning är bra för hela företaget. Företaget blir till en attraktiv arbetsgivare och höjer genom detta sitt värde på arbetsmarknaden, den anställda personalen består av goda medarbetare och utveckling erbjuds.

Att garantera alla anställda samma avtal, kanske inte då rent lönemässigt men när det gäller alla övriga arbetsförhållanden, är också en uppgift som avdelningen för de mänskliga resurserna bör ta hand om samt kontrollera.

Lär dig mer om Human resources

Om du vill läsa mer på djupet och erhålla vidare information gällande HR och mänskliga resurser kan ni besöka någon av de följande platserna på internet.