Goda företagsrelationer

Goda företagsrelationer

okt 31, 2013 Tips av admin

Att ha goda företagsrelationer betyder en rad olika positiva saker – och nu pratar vi om företagsrelationer business to business. Vi tar upp ett par exempel.

Bygg upp ditt rykte

Om du har hört talas om uttrycket ”the power of word of mouth” då förstår du vad goda relationer med andra företag kan innebära. Låt oss säga att du har ett antal företag där ni företagen emellan handlar tjänster och produkter av varandra. Om detta nätverk av handel sker med goda relationer så har du redan där ett flertal röster som kan tala gott om och rekommendera dig.

Enade vi stå, ensamma vi falla

Att ensam är stark är det inget tvivel om – som företagare är det många bestyr och problem som du måste konfrontera själv. Men det finns också många situationer där det kan vara en stor fördel att kunna samarbeta med andra företag – kanske får du en order på något du själv inte kan tillverka utan behöver mycket hjälp från ett annat företag att slutföra arbetet, då är relationer med andra företag viktiga att de är goda. På samma sätt kan det vara bra att ha någon som tar din rygg om du exempelvis hamnar i en tvist eller anklagas för något. Är det då flera andra som ställer sig bakom dig, då höjs din trovärdighet avsevärt.