En säker och trivsam arbetsplats

En säker och trivsam arbetsplats

nov 8, 2019 Tips av admin

Som företagare så har man ett ansvar mot sina anställda att se till så att arbetsmiljön är av den kvalitén att det känns säkert och det är trivsamt på en arbetsplats. Med ett ständigt pågående arbetsmiljöarbete så kommer man att säkerställa så att allt or ok på en arbetsplats

Det är inte bara att se till så att ventilationen fungerar som den ska utan det gäller att man skapar en arbetsplats där alla kan känna trivsel och inte utsättas på otrevliga händelser. Lika viktigt är det att man känner sig säker på sin arbetsplats. Se till att skaffa de produkter som kan hjälpa till vid en olycka. Det blir allt vanligare att en hjärtstartare skaffas in på olika företag. Som anställd så kan man påpeka brister som behöver ändras på.

Första hjälpen är något som ska finnas oavsett vad man arbetar med. Det ska upplysas om vad första hjälpen finns. Regelbunden genomgång och brandskydd är också något som ska genomföras. Det kan ha anställts ny personal som inte vet var nödutgångar finns och vilka rutiner som ska genomföras vid händelse av brand. Finns det ett arbetsmiljöombud så ska den personen ordna med detta.