E-handel, en del av B2B

Att bedriva handel mellan företag är mycket vanligt, det är alltså frågan om handelstransaktioner mellan företag. Det kan vara frågan om handel mellan en tillverkare och en grossist eller mellan en grossist och detaljist. Business to Business (B2B) är den term som används jämfört med Business to consumer (B2C), som alltså är affärer till konsumenter.

B2BE-handeln som har blivit en stor aktör i Sverige använder sig också av B2B, de handlar både varor och tjänster av andra företag, till exempel om den som säljer möbler i sin webbshop köper ju möblerna från ett annat företaget. Vidare så köper de också leveranser från ett annat företag, det kan också vara så att de hyr in sig i ett lager som dom hyr av ett tredje företag. Detta är en enkel bild av business to business.

B2C som alltså betyder Business to Consumer är alltså den handel som sker till oss som konsumenter. Och vi är ju i behov att B2B fungerar och att de gör bra och smarta affärer mellan sig då det i slutänden är konsumenterna som får betala priset för allt detta. En B2C produkt som till exempel toalettpapper är ju också en B2B produkt då toalett pappaer används både för företag och privatpersoner. Det är betydligt mer sällan att en privat person köper en lyftkran för sitt eget trädgårdsprojekt.