Bostadsrättsföreningen som hyresvärdar

Bostadsrättsföreningen som hyresvärdar

jan 14, 2021 Tips av admin

Det är inte alls ovanligt att man som bostadsrättsförening agerar hyresvärd. Det kan vara lokaler i bottenplan som hyrs ut till butiker eller till olika företag som bedriver sin verksamhet i dessa lokaler. Den som hyr har laglig rätt i ett besittningsskydd om man hyrt lokalen i mer än nio månader.

Det är viktigt att man som bostadsrättsförening har koll på detta med besittningsskydd och vad det innebär. Likaväl som det finns skyldigheter som hyresgäst så finns det rättigheter. Som förening så kan man välja att säga upp hyresavtalet med berörd part, men då måste detta ske inom en nio månaders period. Så klart så gäller det att avtal man har skrivit under från bägge parter. Se till att ha koll på vad som gäller både som hyresvärd och som hyresgäst.

Det gäller att man har upprättat hyresavtal där allt juridiska finns med och att båda parter är införstådda i vad som gäller för den lokal som hyrs ut. Även om man har denna besittningsrätt så får man inte uppföra sig hur som helst. Om man inte sköter sig, betalar hyra eller annat som inte är enligt hyresavtalet så kan man bli uppsagd och är tvungen att lämna lokalen som man hyr. Det kan också vara så att fastigheten ska byggas om och det kommer inte att bli uthyrningsbart den del som idag hyrts ut.