Avsluta ditt företag

Avsluta ditt företag

aug 23, 2014 Tips av admin

Har du varit med och startat upp någon form av företag men ni har nu bestämt er för att det är dags att avsluta företaget? Då finns det ett par alternativ för dig. Det går att avsluta företag på några av följande sätt:

  • genom att sälja företaget
  • genom att ombilda företaget vilket innebär att ni byter företagsform och du kan överlåta företaget genom arv, gåva eller testamente.
  • genom att försätta företaget i konkurs
  • genom likvidation
  • genom en så kallad fusion vilket innebär att företaget går upp i ett annat företag.

Har du svårt att få sålt ditt företag och vill undvika likvidation, kan du få hjälp hos Citadellet Likvidationer med frågor och svar. De köper upp ditt företag och tar sedan över verksamheten och avvecklar den. Denna process tar mellan 7 till 10 månader, vare sig du får hjälp eller avvecklar ditt företag själv. Ska du avveckla ditt företag själv får du räkna med att det kan ta tid. Allt ska skötas korrekt och det är en hel del som måste ordnas innan företaget kan anses helt avvecklat.

När du avslutar din verksamhet ska du avregistrera dig som arbetsgivare. Verksamheten anses ha upphört när du slutar utföra dina tjänster och slutar att sälja varor. Du måste avregistrera din moms och F-skattsedel. All bokföring måste finnas tillgänglig och vara korrekt. Precis som med vilket annat företag som helt måste alla skulder betalas in. Det får inte finnas några skulder eller tillgångar i den slutliga balansräkningen. Vissa näringsverksamheter går endast att avsluta genom att skänka dem vidare till andra människor, såsom skogs- och jordbruksverksamheter.

Tycker du det är svårt att veta hur du ska göra när du avvecklar ditt företag kan du alltid få hjälp hos bland annat Skatteverket och Bolagsverket. Du hittar mycket information hur du går till väga på deras hemsidor.