Att hjälpa varandra som skogsägare

Att hjälpa varandra som skogsägare

Den som äger någon form av skog har förmodligen ett företag för den verksamhet som bedrivs. Att hjälpa varandra som skogsägare är kanske i dag ett måste då det kostar en hel del att ta hand om den skog som man äger. Beroende på storleken på den skogsfastighet man äger så är det olika hur mycket arbete som behövs läggas ned på sin skog.

Det kan vara enklare att man tillsammans går ihop för större investeringar och kollar upp med exempelvis Komatsu Forest för ett inköp av en skogsmaskin. Tillsammans så kan den hyras ut till andra skogsägare som behöver det arbete som en skogsmaskin utför. Att få inkomst på en maskin i den prisklassen är ett måste för att den ska betala sig och är ni några stycken som kan vara med på denna och även lära sig arbeta med den så kan det bli ett lyckat köp.

Som lite skogsägare så kan det gå långt mellan gångerna som skog behöver avverkas men tillsammans med andra så kan det vara en bra ide att hjälpa varandra. Det behöver gallras och röjas i den skog man äger och kan man hjälpa varandra med detta så behöver det inte bli så ansträngt för någon av skogsägarna. Gör upp en skogsbruksplan tillsammans och för den egna skogen så blir det ett bra hjälpmedel för er som skogsägare. En välskött skog är en värdefull skog.