Månad: november 2019

Företagets olika affärsresor

Som företag så kan man behöva åka på olika affärsresor för att kunna träffa presumtiva kunder som är viktiga för företaget. Det kan också vara att man åker för att träffa redan befintliga kunder för att upprätthålla en bra relation till dessa. Det är viktigt för ett företag att vara ute och träffa sina kunder
Läs mer

En säker och trivsam arbetsplats

Som företagare så har man ett ansvar mot sina anställda att se till så att arbetsmiljön är av den kvalitén att det känns säkert och det är trivsamt på en arbetsplats. Med ett ständigt pågående arbetsmiljöarbete så kommer man att säkerställa så att allt or ok på en arbetsplats Det är inte bara att se
Läs mer