Redovisningsplikt

Redovisningsplikt

apr 21, 2017 Ekonomi, Tips av admin

Alla företag har en skyldighet när det gäller att redovisa ekonomin. Vare sig man är en ekonomisk förening, egenföretagare eller aktiebolag, måste man ha koll på företagets ekonomi. Ekonomin ligger bland annat till grund för vilken skatt man ska betala och för att man ska kunna följa företagets verksamhet. Både skatter och moms ska betalas och man är skyldig att upprätta en årsredovisning eller ett bokslut.

Bokföring

För att kunna ha koll på företagets utgifter och inkomster, behöver man föra bokföring. I bokföringen registrerar man alla affärshändelser. Alla händelser ska bokföras löpande och till varje händelse ska det finnas en verifikation. En verifikation kan till exempel vara ett kvitto eller en faktura. Varje år ska ett årsbokslut göras och allt ska sedan sparas i ordnat skick i minst 7 år. På skatteverket kan man läsa mer om vad som krävs för att allt ska vara rätt.

Olika sätt att sköta bokföring

Innan man startar sitt företag är det bra att gå någon form av bokföringskurs. Det gäller även om man inte tänker sköta bokföringen själv. Man måste ha grundläggande kunskaper, eftersom det är man själv som är ytterst ansvarig att allt sköts och redovisas rätt. Bokföring sker mestadels digitalt idag och det finns många olika bokföringsprogram att välja bland. En del är mycket enkla att hantera, där man kan skriva ut fakturor direkt och som sköter bokslut och deklaration åt en. Om man hellre vill lägga sitt fokus på företaget, kan man anlita en redovisningsbyrå, som kan sköta bokföringen åt företaget.

Tips

Det finns en del saker man kan göra för att få hjälp i sitt företagande. Skatteverket har informationsträffar, som är kostnadsfria. Det kan vara alltifrån preliminär inkomstdeklarering till hur man gör ett årsbokslut. Många kommuner anordnar dessutom företagsfrukostar, där företag möts och delar erfarenheter.