Företagsnätverkande

Företagsnätverkande

Oavsett vilken nivå man befinner sig på som företagare, det vill säga vare sig man driver ett företag i mångmiljonklassen eller om man driver en liten enskild firma, är nätverkande och att knyta kontakter till sig väldigt viktigt för att nå framgång i sin verksamhet. En positiv sak med att knyta  kontakter är att det
Läs mer

Goda företagsrelationer

okt 31, 2013 Tips av admin
Att ha goda företagsrelationer betyder en rad olika positiva saker – och nu pratar vi om företagsrelationer business to business. Vi tar upp ett par exempel. Bygg upp ditt rykte Om du har hört talas om uttrycket ”the power of word of mouth” då förstår du vad goda relationer med andra företag kan innebära. Låt
Läs mer

Vikten av rätt lösning

okt 1, 2013 Tips av admin
Det vi syftar till med rubriken är E-handel. Ska man arbeta med shopping på nätet så är det viktigt att man skaffar sig de rätta verktygen för att kunna lyckas. Vi tänkte ge tre av våra bästa tips här. Välj rätt E-handelslösning När man jobbar man med E-handel så är det sällan värt mödan, energin
Läs mer

Start up

En Start up är ett företag som fortfarande är en ungdom på marknaden. Det är i regel ett innovativt företag som har ambition för snabb tillväxt. Som Startup är man således också hela tiden risktagare eftersom om man hela tiden jobbar för att ta sig framåt så fort som det bara går, då måste man
Läs mer
Konferensrum

Företagsmässor

aug 28, 2013 Tips av admin
Fördelen för företag att besöka mässor och anordna egna företagsevent Alla som antingen är egna företagare eller som på något annat sätt har en affärsmässig position inom ett företag vet att skapandet av kontakter och dylikt är a och o om man ska lyckas. Det finns flera sätt att nå ut på och skapa nya
Läs mer

Företagspresenter

jul 19, 2013 Tips av admin
En marknad som blivit mycket stor de senaste åren är marknaden för företagspresenter, kanske för att företagen insett vilken vinst det ger att visa sina kunder eller anställda lite extra uppskattning. De vanligaste företagspresenterna är de som ges bort runt jul och inför sommaren. Många större företag brukar ge en julgåva till sina anställda eller
Läs mer

Produkter för företag

jun 12, 2013 B2B av admin
Företagen behöver köpa produkter för att det ska fungera, och med en bra B2B partner så kan båda parter växa och göra mer och bra affärer. Det kan ta tid att få en bra relation företag emellan, men när man har kommit så långt och man fått förtroende för varandra så kan affärsrelationen vara intakt
Läs mer

En god B2B

jun 11, 2013 B2B av admin
Att sälja mellan företag är något som görs dagligen, det kan vara allt från toalettpapper till stora lyftanordningar. E-handeln mellan företag har de senaste åren ökat och utvecklats ordentligt. Det har funnits tidigare, men det var under första halvan av 2000-talet den utvecklades som snabbast om man ser till omsättning. Det finns en önskan hos
Läs mer

Utbilda sig till B2B säljare

jun 6, 2013 B2B av admin
Tidigare så hette det företagssäljare, numera så har det gått över till att heta B2B säljare, och det finns flertalet utbildningar just för dig som vill läsa till säljare inom business to business. Utbildningarna lär dig att arbeta med internationell försäljning och marknadsföring, du får planera och genomföra internationella etableringar. Kolla upp utländska marknader och
Läs mer