Att hjälpa varandra som skogsägare

Den som äger någon form av skog har förmodligen ett företag för den verksamhet som bedrivs. Att hjälpa varandra som skogsägare är kanske i dag ett måste då det kostar en hel del att ta hand om den skog som man äger. Beroende på storleken på den skogsfastighet man äger så är det olika hur mycket arbete som behövs läggas ned på sin skog.

Det kan vara enklare att man tillsammans går ihop för större investeringar och kollar upp med exempelvis Komatsu Forest för ett inköp av en skogsmaskin. Tillsammans så kan den hyras ut till andra skogsägare som behöver det arbete som en skogsmaskin utför. Att få inkomst på en maskin i den prisklassen är ett måste för att den ska betala sig och är ni några stycken som kan vara med på denna och även lära sig arbeta med den så kan det bli ett lyckat köp.

Som lite skogsägare så kan det gå långt mellan gångerna som skog behöver avverkas men tillsammans med andra så kan det vara en bra ide att hjälpa varandra. Det behöver gallras och röjas i den skog man äger och kan man hjälpa varandra med detta så behöver det inte bli så ansträngt för någon av skogsägarna. Gör upp en skogsbruksplan tillsammans och för den egna skogen så blir det ett bra hjälpmedel för er som skogsägare. En välskött skog är en värdefull skog.

Hitta bra samarbetspartners

Som företag så är det viktigt att hitta partners att kunna samarbeta med. Framförallt för att det är svårt att som egen företagare vara expert på allt, det finns inte på världskartan att man som företag kan lösa allt på egen hand.

Genom att hitta bra samarbetspartners så kan man lösa olika saker som man inte själv klarar av. Det kan vara inom speciella områden som exempelvis mätning av konvexa eller konkava ytor som är svårt att mäta utan speciella instrument. Där andra har betydligt mer kompetens än vad man själv har inom det området.

Det företag som bedrivs kanske säljer sina tjänster till andra företag som är i behov av just er kompetens. B2B är begreppet som används när det görs affärer företag emellan och det kan lika gärna vara att man byte tjänster företag emellan som att man köper en produkter av varandra.

De flesta affärer som görs görs ju genom relationer mellan människor och även så inom B2B, man bygger upp förtroende hos varandra och genom att tillsammans försöker hitta det bästa lösningar i affären så kommer det att bli förhoppningsvis lång relation och flera affärer företagen emellan.

Likaväl som företag är beroende av privatkunder så kan man ha ett behov av företagskunder som hjälper till att lösa olika problem som kan uppstå inom företaget. en vanlig samarbetspartner för ett företag kan vara en extern revisor som anlitas för den ekonomiska biten.

Utrusta en säker arbetsplats

Att har rätt att känna sig säker på jobbet. Detta är inget man ska se som ett privilegium. Många arbetsplatser kan behöva se över vad de har tillgänglig som kan behövas vid olyckor eller nödfall.

En av de största bristerna idag är nog att endast omkring två av tio arbetsplatser i Sverige har tillgång till en hjärtstartare. Detta är en maskin som används vid plötsligt hjärtstopp och kan vara skillnaden mellan liv och död. Och till skillnad från mer arbetsrelaterade skador är hjärtstopp något som kan drabba vem som helst. Att investera i en hjärtstartare är att investera i personalens säkerhet.

På en arbetsplats ska man även ha tillgång till sådant som kan behövas vid mindre skador. Olyckor kan ske på alla arbetsplatser, inte bara där anställda måste handskas med maskiner eller verktyg som har risk för skada. En akutväska, förbandslåda eller liknande bör därför finnas tillgänglig på alla arbetsplatser. Man kan antingen köpa färdiga eller sätta ihop sin egen. Gör man det kan de följande vara aktuella att ha:

 • Plåster
 • Bandage
 • Tejp
 • Sax
 • Kompress
 • Bomull
 • Sårtvätt
 • Vasselin
 • Värktabletter
 • Pincett
 • Desinfektionssavett
 • Kylpåse

Brand är också något som arbetsplatser måste utrusta sig för. Detta börjar självfallet med brandvarnare. Rekommendationen är att det inte ska vara längre än 12 meter mellan brandvarnare. Och att dörrar som normalt sett är stängd bör ha en brandvarnare på båda sidor om dörren. Tillsammans med dessa bör man också se till att det finns brandsläckare på arbetsplatsen, minst en per våning eller byggnad som är inkluderad. Igen bör arbeta längre är 25 meter från närmaste släckutrustning. En brandfilt kan man också vilja ha tillgängligt. Dessa används för att släcka mindre bränder eller minska spridningen av en brand.

Sedan kommer en del arbetsplatser ha specifika behov som måste tillfredsställas. Detta kan vara saker som en ögondusch på platser där det finns farliga kemikalier eller mer personlig säkerhetsutrustning för de som arbetar där. Det gäller att identifiera alla potentiella faror på arbetsplatsen och ha rutiner och utrustning som kan hantera dessa om och när de sker.

Viken av en bra kontorsmiljö

Ett kontor kommer med en rad unika utmaningar och det gäller att vara informerad redan från första början när man tar sig an att skapa en bra kontorsmiljö för sina anställda.

Innan man ens väljer en kontorslokal bör man veta vilket typ av kontor som bäst lämpar sig verksamheten man ägnar sig åt. I ena änden av spektrumet hittar man så kallade cellkontor där varje person mer eller mindre har sitt eget rum och jobbar separat från sina medarbetare. I den andra änden hittar man kontorslandskap där majoriteten sitter i ett enda stort rum med lite som avgränsar dem från andra.

I detta gäller det då att veta vad som passar de arbetsuppgifter anställda utför. Någon som exempelvis måste sitta ofta och länge i telefonen kan ju lätt störa sina medarbetare i ett kontorslandskap. På samma sätt som grupper som behöver kommunicera med varandra drar större nytta av ett mer öppet kontorslandskap.

Man måste också tänka på kontorsmiljön ur perspektiv som ljus och luft. Bristande ljus och dålig luftkvalitet är både bidragande faktorer till sämre hälsa bland anställda. Kan man få direkt solljus in i kontoret är detta något man ska vara mycket tacksam över. Och att ha bra ventilation förbättrar också kontorsmiljön på många sätt och vis. Medan det kan vara svårt att fixa mer direkt solljus kan man alltid kontakta en expert för att se till att lokalen åtminstone är tillräckligt ventilerad.

Designen av kontorsutrymmena kan faktiskt också vara betydelsefull för kontorsmiljön. Vi vet bland annat att bara något så enkelt som färgerna kan ha en inverkan på de som vistas i lokalen. Vill man skapa något utöver det mest normala när det kommer till kontorsdesign är det bra att rådfråga en yrkeskunnig som kan förklara vad det är som faktiskt fungerar och varför detta är fallet.

Att skapa en bra kontorsmiljö är en stor utmaning som kräver arbete på flera håll, men det kommer i slutändan vara värt all tid som lagts ned på det.

Vad håller dig tillbaka?

Är du en av dom människor som anser sig sitta på en väldigt bra affärsidé men som aldrig ser till att göra någonting mer av saken än att spekulera? Undrar du då och då hur det faktiskt skulle kunna gå om du bara lyckats skrapa ihop nog med mod för att våga ta steget fullt ut och faktiskt testa dina vingar? Har du funderat över vad som egentligen håller dig tillbaka från att bli egen företagare och faktiskt våga jaga din dröm på riktigt, men en chans att påverka livet positivt för både dig själv och en rad andra människor?

Det finns tyvärr alldeles för många människor med bra affärsidéer som dessutom skulle göra sig bra som egna företagare och trivas i den rollen, men som aldrig någonsin tar steget ut mot en sådan karriär. Av någon anledningen så upplever många att det är en alldeles för okänt mark med alltför många problem att övervinna, något som därigenom skrämmer bort väldigt många med stor potential.

Det kan röra sig om allt från bokföringsuppgifter med sådant som redovisning som skrämmer en, till någon helt annan uppgift som en inte känner dig speciellt lämpad att klara av. Det gäller det dock att intala sig själv att vara lugn och att man kommer att klara det! Det finns trots allt nästan alltid hjälp att få vad det än gäller och det är inte heller konstigt att ett företag tar hjälp med allt mellan himmel och jord, där man inte har sin grundkompetens.

Det är med andra ord befängt att inte våga satsa på en bra idé bara för att en inte tror sig klara av vissa delar av själva företagsbiten. Det finns till och med mentorskap att luta sig emot, för den som verkligen känner sig osäker när det kommer till allt från beslutsfattande till andra viktiga frågeställningar. Företagande är precis som allt annat något som kräver erfarenhet för att man ska bli riktigt bra, något som är helt omöjligt att ha direkt från start.

Vi hoppas att denna text lyckas ge mod till några av er läsare som kan identifiera er med denna situation, för fråga er själva – vad är det egentligen som håller er tillbaka?

Visa sina kunder uppskattning

Att visa sina kunder uppskattning kan ha stora fördelar för kommande affärer tillsammans. Att visa sina kunder uppskattning och att värna om dom kan stärka relationerna ordentligt. Det behöver inte alla gånger vara något stort utan även det lilla kan lika gärna fungera.

Presenter och gåvor hör till det som kan skickas till kunder i Sverige och världen över. Välj det som passar bäst för ert företag och för den kund som ska få gåvan. Något ätbart är alltid uppskattat och ju fler som kan ta del av gåvan desto bättre.

Att få känna uppskattning som kund betyder mycket och många gånger så kan det handla just om detta som avgör om man stannar som kund eller inte. Nu kan de vara annorlunda mellan B2B och B2C, privata kunder kan lämna en bank för att inte den banken uppfyller kravet som man har.

Oavsett så är det alltid trevligt att få uppskattning som kund, detta gör att förtroendet och chanserna till fortsatta affärer ökar. Ta tid för era kunder och visa den uppskattning de förtjänar. Fundera ett tag på hur du själv vill bli behandlad som kund.

Att kunna ge kunder något exklusivt som de känner att bara de som nått en viss status får gör att man känner sig lite speciell. Det kanske går att skapa något lojalitetsprogram för kunder som varit med länge och är trogna kunder. Någon form av bonus då man uppnått ett visst inköp.

Framförallt va rädd om era kunder och om någon kund inte uppfyller era krav och önskemål så avsluta den affären och ge er tid och energi på kunder som ni uppskattar.

Att behålla sina anställda

När man driver ett företag där man anställer folk är det viktigt att tänka på hur man behåller sina anställda och ger dem så få anledningar som möjligt att säga upp sig eller vilja arbeta för en konkurrent. 

Beroende på vilken bransch man arbetar inom behöver man så klart se till olika aspekter. I en del branscher där det stundvis kommer vågor av varsel kan man behöva ta steg för att se till att folk känner att risken inte är lika stor. Något man då kan arbeta med är outplacement. Detta är i stort sett ett program där personal som varslas får chansen att hitta sin väg till nya arbetsplatser och möjligheter.

Mer allmänt ska man också se till att man visar uppskattning för väl utfört arbete. Att förvänta sig att anställda alltid gör sin yttersta och aldrig visar att deras hårda arbete är uppskattat är ett recept för massuppsägelse. En anställd som känner sig uppskattat blir betydligt mer lojal mot företaget och är mindre benägen att säga upp sig.

Det är också viktigt att hålla sina anställda engagerade i sitt arbete och i företaget. Ju bättre koll alla har på hur företaget fungerar i stort och hur de tillför till framgång desto mer känner de att deras jobb är viktigt och värt att göra. Samtidigt vill man även ge dem utmaningar och problem att tackla. Detta ger dem chansen att utvecklas och växa både som anställda men även som personer.

Ta även ett intresse för personalen och lär om deras liv utanför arbetet. Detta är något som lätt kan påverka deras möjligheter i arbetslivet. Se över möjligheter att låta personer som nyss har blivit förälder flexa lite mer, kanske jobba hemifrån någon gång eller liknande. Sådana saker kommer att få dem att känna att deras arbete inte är något som påverkar deras hemliv i samma utsträckning och de kommer att vilja återgälda detta.

Redovisningsplikt

Alla företag har en skyldighet när det gäller att redovisa ekonomin. Vare sig man är en ekonomisk förening, egenföretagare eller aktiebolag, måste man ha koll på företagets ekonomi. Ekonomin ligger bland annat till grund för vilken skatt man ska betala och för att man ska kunna följa företagets verksamhet. Både skatter och moms ska betalas och man är skyldig att upprätta en årsredovisning eller ett bokslut.

Bokföring

För att kunna ha koll på företagets utgifter och inkomster, behöver man föra bokföring. I bokföringen registrerar man alla affärshändelser. Alla händelser ska bokföras löpande och till varje händelse ska det finnas en verifikation. En verifikation kan till exempel vara ett kvitto eller en faktura. Varje år ska ett årsbokslut göras och allt ska sedan sparas i ordnat skick i minst 7 år. På skatteverket kan man läsa mer om vad som krävs för att allt ska vara rätt.

Olika sätt att sköta bokföring

Innan man startar sitt företag är det bra att gå någon form av bokföringskurs. Det gäller även om man inte tänker sköta bokföringen själv. Man måste ha grundläggande kunskaper, eftersom det är man själv som är ytterst ansvarig att allt sköts och redovisas rätt. Bokföring sker mestadels digitalt idag och det finns många olika bokföringsprogram att välja bland. En del är mycket enkla att hantera, där man kan skriva ut fakturor direkt och som sköter bokslut och deklaration åt en. Om man hellre vill lägga sitt fokus på företaget, kan man anlita en redovisningsbyrå, som kan sköta bokföringen åt företaget.

Tips

Det finns en del saker man kan göra för att få hjälp i sitt företagande. Skatteverket har informationsträffar, som är kostnadsfria. Det kan vara alltifrån preliminär inkomstdeklarering till hur man gör ett årsbokslut. Många kommuner anordnar dessutom företagsfrukostar, där företag möts och delar erfarenheter.

Planera din dag

Det händer mycket runt oss mest hela dagarna och även om man inte har ett arbete som kräver planering och har massor av möten inbokade så har man ofta kvällarna fulla av aktiviteter som måste samordnas särskilt om man är flera i familjen. 

Många använder sig idag av kalendern i mobilen men de flesta inser ändå fördelen med att ha en i pappersform som man kan fylla i.  Om något skulle inträffa med mobilen så har man ändå sina inbokade möten inskrivna, det kan vara allt från affärsmöten till tid hos läkare eller tid att lägga på ett särskilt projekt. Har man allt strukturerat, överskådligt och på plats så tjänar man också tid och får en mer fungerande arbetsdag eller vardag.

Detta innebär givetvis också att man blir mer effektiv, man har lättare översikt på veckan och kan planera vad man bör ta med sig eller hur mycket tid man har över. Ett bra tips är att ha kalendrar som profilprodukt, tryck dessa med företagets logga och dela ut vid de affärsmöten du har så kommer kunderna ihåg dig varje gång de använder den. Skriv in de eventuella företagsaktiviteter du har i den innan du ger bort den såsom till exempel Öppet hus, mässor eller visningar du vill att kunden ska komma ihåg och planera in att besöka.

En annan viktig detalj som är lätt att glömma bort är att faktiskt schemalägga tom tid och lediga dagar. Det är lika viktigt hemma som på företaget. Lägg in några timmar i din almanacka eller en halv dag någonstans i din kalender som du kan använda för att komma ikapp med det du missat. Här kan du sätta dig i lugn och ro med ordrar eller bokföring som du inte hunnit med under veckan och hinna med att förbereda nästa veckas möten. Även detta ger ett professionellt intryck gentemot dina kunder då du alltid är förberedd till dina möten, inte behöver flytta på bokade tider på grund av att du ligger efter och har en timme över för att slänga in ett mer akut möte eller besök som kanske inte var förutbestämt men måste utföras. Det är ingen risk att du slösar tid, snarare att du skapar mer tid när du slipper arbeta övertid för att komma ikapp.

 

 

Att växa som företag

business

Att växa som företag är något väldigt positivt, inte bara för den som står som ägare till företaget utan för många andra också. Anställda kan känna en större säkerhet för sina jobb med ett företag som växer och blir större. Städer och samhällen får ökning i människor som vistas, äter lunch eller kanske till och med flyttar till platsen där företaget har sin bas.

Att växa innebär också en del saker som måste förändras för att företaget ska fungera trots sin tillväxt, det kan vara fråga om att hitta nya lokaler då de man idag sitter blivit för små. Det är ju positiva problem att leta efter något nytt och större att flytta till, även om det kan sätta lite käppar i det företagshjul som snurra. Med god planering så kan en flytt gå smidigt och inte göra så att den verksamhet man håller på med blir så lidande. Huvudsaken är att man planera så att det går så smidigt som möjligt när det väl är dags för själva flytten. Lämna inget åt slumpen utan räkna med allt, från vilken som ska ha vilken kontorsplats till var kopieringsmaskinen ska stå.

Se till att hyresavtal och annat sägs upp i god tid så inte man behöver stå och betala hyra för någon lokal man inte använder. Ska flyttfirma bokas så bör även det göras i god tid. Titta även över andra avtal som exempelvis städservice och annat om dessa kan följa med till den nya adressen eller om de avtalen behöver skrivas om på något sätt. Beroende storlek på företaget så kanske en grupp kan bildas som tar hand om vissa saker som har med flytten att göra medans några andra löser andra saker.