Dags att byta lokaler

Kan det vara så att företaget vuxit och det är dags att byta lokaler då de ni har är för trångbodda. Det är alltid en trevlig utveckling av ett företag när man får anställa mer personal och växa på så sätt. Kruxet kan vara att den lokal man har är för liten och man får leta upp något nytt för att få plats med alla.

Det kan se lite olika ut från ställe till ställe men om man bor kring Västkusten och Västra Götaland så kan man kontakta ett fastighetsbolag i Trollhättan vid namn Kraftstaden. De både bygger, förvaltar och utvecklar lokaler i Trollhättan och området därikring. Om man som företag växer och utvecklas så är det viktigt att man har lokaler som är anpassade och kan anpassas efter antalet personer som anställs. Att vara trångbodd är inte något som är bra för ett företag. Det kan hämma utvecklingen inom företaget.

Om ni redan idag har som mål att växa som företag så stannar ni inte där. Då vill ni säkert växa än mer framöver. Då gäller det att ni får tag i de lokaler som ni fortsättningsvis har den möjligheten i. Detta kan Kraftstaden hjälpa er med. Här skapas det förutsättningar för de företag som flyttar in i de befintliga lokaler som finns. Om man ser efter ett par år att man är i behov av mer plats så löser det dig som oftast på ett smidigt sätt. Ni som företag kan fokusera på er verksamhet och fortsätta arbeta framåt och växa.

Företagets olika affärsresor

Som företag så kan man behöva åka på olika affärsresor för att kunna träffa presumtiva kunder som är viktiga för företaget. Det kan också vara att man åker för att träffa redan befintliga kunder för att upprätthålla en bra relation till dessa. Det är viktigt för ett företag att vara ute och träffa sina kunder och de som kan bli kunder.

Har du precis startat ditt företag så kan det bli många resor för dig personligen. Se till att planera dessa resor så det blir smidigt för dig. Boka upp alla träffar så du inte kommer oanmäld till någon kund. Det kan finnas fördel att boka rum på hotell som finns i många städer. Du kan bli företagskund på Elite Hotels som gör att du får förmåner för varje hotellnatt som bokas. Är man ute flera dagar i veckan och reser så är det skönt att få in rutiner och bo på samma hotellkedja. Det kan vara skönt att komma till ett hotellrum som man känner igen.

Allt eftersom företaget växer så kan det bli fler som åker ut på affärsresor. Här gäller det att alla som är ute och reser är med och planerar. Man kanske tilldelas ett speciellt område som man regelbundet kontaktar kunder och träffar. Har man hela Sverige som försäljningsområde så måste det delas upp så man hinner med att träffa alla kunder som man vill träffa. Om det blir många bokningar av flyg och hotell så kan det finnas anledning att låta annan sköta detta. Antingen inom företaget eller extern affärsresebyrå.

En säker och trivsam arbetsplats

Som företagare så har man ett ansvar mot sina anställda att se till så att arbetsmiljön är av den kvalitén att det känns säkert och det är trivsamt på en arbetsplats. Med ett ständigt pågående arbetsmiljöarbete så kommer man att säkerställa så att allt or ok på en arbetsplats.

Det är inte bara att se till så att ventilationen fungerar som den ska utan det gäller att man skapar en arbetsplats där alla kan känna trivsel och inte utsättas på otrevliga händelser. Lika viktigt är det att man känner sig säker på sin arbetsplats. Se till att skaffa de produkter som kan hjälpa till vid en olycka. Det blir allt vanligare att en hjärtstartare skaffas in på olika företag. Som anställd så kan man påpeka brister som behöver ändras på.

Första hjälpen är något som ska finnas oavsett vad man arbetar med. Det ska upplysas om vad första hjälpen finns. Regelbunden genomgång och brandskydd är också något som ska genomföras. Det kan ha anställts ny personal som inte vet var nödutgångar finns och vilka rutiner som ska genomföras vid händelse av brand. Finns det ett arbetsmiljöombud så ska den personen ordna med detta.

Att starta upp någon verksamhet

Har man något intresse av något slag så kan det vara läge att starta upp någon verksamhet inom det område som man är intresserad av. Det kan vara så att man idag arbetar på någon restaurang och har länge haft en dröm om att starta upp något eget. Se till att förverkliga drömmen som du går och bär på genom att starta ett eget företag.

Att driva ett företag innebär att man får satsa mycket av ens tid men det man får tillbaka i form av tillfredsställelse är svårslagen. Om man är i en bransch som restaurang så vet man säkert redan vad som krävs för att driva eget. Det gäller inte bara att kunna laga god mat utan det är mycket som ska gå i lås och fixas innan man kan öppna dörrarna till sin nya restaurang. Ta kontakt med företag som kan detta med kassasystem för att hitta de bästa lösningarna för just din restaurang.

Något annat som är viktigt är var din lokal är placerad. Det kan förvisso vara bra med en plats där det strömmar genom mycket personer men likaväl så kan du skapa ett gott rykte för din restaurang som gör att det inte spelar så stor roll var du har din verksamhet. Om man ligger utanför en stadskärna så är det viktigt att det finns parkeringsplatser för dina gäster. Att marknadsföra sig är viktigt även om man har ett gott rykte och genom nätet så går det att marknadsföra sig på relativt enkla sätt.

 

Att göra karriärsbyte

Få personer stannar idag kvar på ett och samma jobb hela livet. Nu är det mer eller mindre förväntat att man byter jobb emellanåt. Många gånger kan det vara fallet att man går från ett jobb till ett annat inom samma företag eller åtminstone bransch. Men det är heller inte ovanligt att söka sig till något helt nytt.

Att byta jobb kan ofta vara både spännande och skrämmande. På ett sätt betyder det att börja om från noll igen, men ger också nya möjligheter för personlig utveckling. Det finns en hel del som mer eller mindre ”föll” in i sitt första jobb och aldrig var med om processen av att söka jobb. Kanske de aldrig ens fick lära sig att skriva CV. Vad det är må vara för del av processen man gick miste om gäller det att bekanta sig med detta först och främst.

Det är dock inte ovanligt att folk antingen lämnar sitt jobb för att starta eget, eller åtminstone tar tjänstledigt. En av de största anledningarna till detta är att det faktiskt är skrivet i lagen att anställda har rätt till detta upp till sex månaders tid. Man kan dock inte ta tjänstledigt för att driva en konkurrerande verksamhet. Ledigheter får heller inte innebära en väsentlig olägenhet för arbetsgivarens verksamhet.

Anledningarna till att göra ett karriärbyte kan variera stort från en person till en annan. Men det kan också vara det rätta valet att göra. Ibland reflekterar vi inte allt för mycket om vår vardag. Det har just blivit en del av vår vardag och känns väldigt rutinmässigt. Men tänker man till kanske man också inser att man inte är på rätt plats och kanske har valt fel yrke. Att komma till denna insikt betyder inte att man borde säga upp sig omedelbart. Men man borde helt klart spendera mer tid att fundera på vad man skulle vilja göra och vilka steg som behövs för det.

Utrusta verksamheten rätt från början

Alla företag behöver utrustning av ett slag eller annat för att kunna bedriva verksamheten. Medan kravet på utrustning självfallet varierar stort från bransch till bransch och även företag till företag är det viktigt att kunna identifiera denna så tidigt som möjligt och se till att den finns på plats helst från första början.

Datorer

Kravet på datorer är näst intill universellt idag. Långt från alla behöver dock riktigt dyr hård- eller mjukvara för att kunna fungera mer eller mindre optimalt. Räkna först och främst ut hur många datorer som kommer att behövas utifrån antalet anställda eller positioner som behöver tillgång till egen dator. Sedan gäller det att förstå sig på hur kraftig datorerna måste vara för att kunna göra det man måste i verksamheten.

Har man svårt att bedöma detta är det nog bäst att ta kontakt med ett företag som kan leverera datorerna och försöka förklara ens behov för dem så de kan rekommendera lämpliga datorer.

Betalsystem

På alla arbetsplatser där man direkt tar betalt för en produkt eller tjänst behöver man också ett komplett system för att ta emot och hantera dessa betalningar. Butiker, caféer och restauranger är de mest klassiska exemplen, men det finns även andra. Flexibilitet är alltid en stor fördel att ha och att utrusta sig med ett system som kan anpassas till just ens verksamhet och allt vad det innebär kan underlätta arbetet markant.

Fordon

Många verksamheter behöver även tillgång till fordon för sina anställda. Vare sig det handlar om enkla personbilar eller något annat kommer man mest troligt behöva ha dessa på plats när företaget först kommer igång. Handlar det bara om en personbil händer det ofta att anställda använder egen bil i tjänsten. Då är det även viktigt att veta hur man gör avdrag för detta.

Möbler

Möblemanget är också en avgörande del av arbetsplatsen. Exakt vad man behöver kommer så klart kunna variera en hel del från företag till företag. Mest troligt kommer man dock behöva tänka på kontorsmöbler i en eller annan utsträckning. Här är det viktigt att skapa flexibilitet genom de stolar och bord man väljer att skaffa. Anställda kommer alla med sina egna förutsättningar och ju mer flexibel inredningen är desto större är chansen att man inte behöver köpa in ytterligare för att var och en ska kunna anpassa sin arbetsstation på ett bra sätt.

Kläder

Kläder kan även vara något man kan vilja undersöka. I en rad olika branscher är det mer eller mindre standard att anställda klär sig på ett och samma sätt. Detta är exempelvis väldigt vanligt i butiker då det gör det enklare för besökare att skilja personal från andra besökare och på så sätt veta vem man ska vända sig till med frågor. I andra företag kan man behöva köpa in skyddskläder för att de anställda ska kunna utföra sitt arbete på ett säkert sätt.

Tips till nya företag

Har du funderat på att starta upp ett företag? Kul! Vägen till ett fungerande företag är inte alltid spikrak eller enkel. Det finns mycket att tänka på och det är inte alltid lätt att hålla koll på allt som ska göras. Därför tänkte vi dela med oss av några tips till dig som är på väg att starta eget.

Börja marknadsföra direkt

En vanligt missuppfattning är att marknadsföring endast är något för större företag, det stämmer inte. Marknadsföring är viktigt både för stora och små företag, det handlar mer om i vilken skala man gör det i. Se därför till att göra en budget för detta och se över vilka alternativ du har, det gäller att anpassa sig efter vad företaget har råd med. Ett bra alternativ kan vara att trycka företagets logga på allt möjligt. Det är större chans att folk kommer ihåg ditt företag om det syns på flera ställen. Det har till exempel blivit vanligt att ge de anställda jackor med företagets logga på.

Ekonomin

En av de allra viktigaste sakerna i ett företag är ju såklart ekonomin, trots det så är det vanligt att nya företagare inte har koll på detta. Ekonomi kan vara svårt för den som saknar erfarenhet, men för att man ska kunna lyckas med sitt företag så är det viktigt att man lär sig hur det fungerar. Ett annat alternativ är att man redan från början har med sig någon som faktiskt har koll på företagsekonomi.

Utnyttja nätet

Eftersom att nätet idag används i mycket större utsträckning än tidigare så är det viktigt att företaget har en egen sajt. Även om du inte säljer något på nätet så kan en egen sajt vara ett bra sätt för kunder att hitta dig. En sajt kan till exempel berätta mer om ditt företag och visa hur man kommer i kontakt med er.

Att låna pengar som företag

Företag som lånar pengar är en daglig företeelse i finanskretsar. Anledningen till lånet kan variera väldigt stort men behovet av det är ofta väldigt verkligt. Ett företag som aldrig tidigare tagit ett lån bör dock spendera tid att läsa på sig något innan de vänder sig till första bästa lånegivare.

Den första saken man ska tänka på är säkerheten. Någon form av säkerhet finns för de flesta typer och det kan vara allt från företagets egendom till utrustning eller till och med fast inredning. Vänder man sig till et factoringbolag för ett lån kommer säkerheten vara företagets kundfakturor. Fråga alltid efter vad som gäller när man lämnar en säkerhet och fundera på vad då lånet kan få för konsekvenser för företaget.

Beroende på vem man vänder sig till kan lånegivaren också kräva att få se företagets affärsplan innan ett lån beviljas. Om det råkar vara fallet att man inte har en skriven affärsplan kan det vara bra att gå igenom stegen för detta innan man tar kontakt med en lånegivare.

Något annat som vanligen efterfrågas är en budget och prognoser för framtida resultat. Det är värt att lägga ned tid och energi på detta och se till att vara realistisk med tanke på dagsläget. För ett etablerat företag kommer även bokslut och balansräkning behöva visas upp. Om lånet har som avsikt att täcka upp för ett ojämnt flöde av intäkter kommer man mest troligt även behöva visa på när detta kommer att vända igen.

Kreditupplysning är något man kommer förvänta sig göras innan ett lån beviljas. Det är dock möjligt att lånegivaren tar en titt på företagets betalningsbeteende och faktorer som sena fakturabetalningar kan då komma att räknas emot sannolikheten att få sitt lån beviljat.

Konferens med företaget – planera rätt

En lyckad konferens kräver noggrann planering. Det finns mycket som ska göras och det måste bli gjort i god tid. Här kommer några snabba tips på hur man bör gå till väga för att planera företagets nästa konferens.

Valet av lokal är den första utmaningen. Finns det faktorer inblandade som kräver att lokalen ligger nära verksamheten eller fungerar det kanske bättre med något längre bort. Planerar man en längre resa kan det ofta vara smart att välja ett hotell som konferensanläggning. Det är väldigt vanligt att hotell kan erbjuda lokaler av denna typ och kan således skapa fullständiga lösningar med allt från boende till mat.

Att vara ute i god tid är A och O om man vill ha tillgång till en bra lokal. Allt från ett år till sex månader innan kan vara det som krävs för att vara säker på att lokalen man är ute efter. Detta ger en även möjligheten att boka in eventuella aktiviteter utanför själva arbetstiden om man så önskar. Något som för övrigt går att finna i en mängd olika variationer. Och självfallet måste man även se till att boka transporten dit och tillbaka.

Alla som ska komma måste också informeras långt innan datumet så ingen riskerar att ha planerat in annat utanför arbetstiden. Men det ger även tillfälle för personer att anmäla allergier eller andra behov eller önskemål som måste förberedas för. Målet är att ingen ska förhindras från att delta på något väsentligt sätt i allt som konferensen är tänka att kunna erbjuda.

När man vet vad arbetsdagen eller dagarna ska inkludera och vilka sorters aktiviteter, om några, man planerat gäller det att skapa ett tydligt schema. Se sedan till att alla som följer med får se detta schema eller åtminstone kortfattat vet hur dagen eller dagarna är planerade. Tänk dock på att inte planera in för mycket under en och samma dag. Ge alltid tillräckligt med utrymme för pauser, raster och måltider.

Pålitliga leverantörer och partners

De flesta företag är i behov av partners på något sätt. Det kan vara allt från att det finns en leverantör av rengöringsmaterial eller underhåll av maskiner som företaget använder sig av. Att använda sig av pålitliga leverantörer och partners är en nyckel till företags framgång.

Som företag så vill man alltid leverera det bästa och om det i något led inte fungerar så kommer man att eventuellt leta sig efter någon annan leverantör eller partner. Det är viktigt att hitta rätt leverantör av maskiner, service eller vad man nu letar efter. Företag som har lång erfarenhet är som oftast det man letar efter. Speciellt om man är ny på marknaden och behöver pålitliga företag att arbeta med. Ju fler som anlitar ett företag kan anses som pålitligt.

Om det senare fungera att arbeta tillsammans får tiden utvisa. Skaffa referenser från andra som anlitat leverantörer och fråga er runt om hur det fungerar för dom kan vara en bra idé. Är det stora pengar som ska investeras för företagets räkning så är det än viktigare att det blir rätt från början. Man vill att det ska vara väl investerade pengar när man gör stora affärer. Det kan ta tid att bygga upp relationer mellan olika företag, men väl när den relationen är stabil så kan det bli bra affärer dessa emellan.