Företagets olika affärsresor

Som företag så kan man behöva åka på olika affärsresor för att kunna träffa presumtiva kunder som är viktiga för företaget. Det kan också vara att man åker för att träffa redan befintliga kunder för att upprätthålla en bra relation till dessa. Det är viktigt för ett företag att vara ute och träffa sina kunder och de som kan bli kunder.

Har du precis startat ditt företag så kan det bli många resor för dig personligen. Se till att planera dessa resor så det blir smidigt för dig. Boka upp alla träffar så du inte kommer oanmäld till någon kund. Det kan finnas fördel att boka rum på hotell som finns i många städer. Du kan bli företagskund på Elite Hotels som gör att du får förmåner för varje hotellnatt som bokas. Är man ute flera dagar i veckan och reser så är det skönt att få in rutiner och bo på samma hotellkedja. Det kan vara skönt att komma till ett hotellrum som man känner igen.

Allt eftersom företaget växer så kan det bli fler som åker ut på affärsresor. Här gäller det att alla som är ute och reser är med och planerar. Man kanske tilldelas ett speciellt område som man regelbundet kontaktar kunder och träffar. Har man hela Sverige som försäljningsområde så måste det delas upp så man hinner med att träffa alla kunder som man vill träffa. Om det blir många bokningar av flyg och hotell så kan det finnas anledning att låta annan sköta detta. Antingen inom företaget eller extern affärsresebyrå.

Utrusta verksamheten rätt från början

Alla företag behöver utrustning av ett slag eller annat för att kunna bedriva verksamheten. Medan kravet på utrustning självfallet varierar stort från bransch till bransch och även företag till företag är det viktigt att kunna identifiera denna så tidigt som möjligt och se till att den finns på plats helst från första början.

Datorer

Kravet på datorer är näst intill universellt idag. Långt från alla behöver dock riktigt dyr hård- eller mjukvara för att kunna fungera mer eller mindre optimalt. Räkna först och främst ut hur många datorer som kommer att behövas utifrån antalet anställda eller positioner som behöver tillgång till egen dator. Sedan gäller det att förstå sig på hur kraftig datorerna måste vara för att kunna göra det man måste i verksamheten.

Har man svårt att bedöma detta är det nog bäst att ta kontakt med ett företag som kan leverera datorerna och försöka förklara ens behov för dem så de kan rekommendera lämpliga datorer.

Betalsystem

På alla arbetsplatser där man direkt tar betalt för en produkt eller tjänst behöver man också ett komplett system för att ta emot och hantera dessa betalningar. Butiker, caféer och restauranger är de mest klassiska exemplen, men det finns även andra. Flexibilitet är alltid en stor fördel att ha och att utrusta sig med ett system som kan anpassas till just ens verksamhet och allt vad det innebär kan underlätta arbetet markant.

Fordon

Många verksamheter behöver även tillgång till fordon för sina anställda. Vare sig det handlar om enkla personbilar eller något annat kommer man mest troligt behöva ha dessa på plats när företaget först kommer igång. Handlar det bara om en personbil händer det ofta att anställda använder egen bil i tjänsten. Då är det även viktigt att veta hur man gör avdrag för detta.

Möbler

Möblemanget är också en avgörande del av arbetsplatsen. Exakt vad man behöver kommer så klart kunna variera en hel del från företag till företag. Mest troligt kommer man dock behöva tänka på kontorsmöbler i en eller annan utsträckning. Här är det viktigt att skapa flexibilitet genom de stolar och bord man väljer att skaffa. Anställda kommer alla med sina egna förutsättningar och ju mer flexibel inredningen är desto större är chansen att man inte behöver köpa in ytterligare för att var och en ska kunna anpassa sin arbetsstation på ett bra sätt.

Kläder

Kläder kan även vara något man kan vilja undersöka. I en rad olika branscher är det mer eller mindre standard att anställda klär sig på ett och samma sätt. Detta är exempelvis väldigt vanligt i butiker då det gör det enklare för besökare att skilja personal från andra besökare och på så sätt veta vem man ska vända sig till med frågor. I andra företag kan man behöva köpa in skyddskläder för att de anställda ska kunna utföra sitt arbete på ett säkert sätt.

Att låna pengar som företag

Företag som lånar pengar är en daglig företeelse i finanskretsar. Anledningen till lånet kan variera väldigt stort men behovet av det är ofta väldigt verkligt. Ett företag som aldrig tidigare tagit ett lån bör dock spendera tid att läsa på sig något innan de vänder sig till första bästa lånegivare.

Den första saken man ska tänka på är säkerheten. Någon form av säkerhet finns för de flesta typer och det kan vara allt från företagets egendom till utrustning eller till och med fast inredning. Vänder man sig till et factoringbolag för ett lån kommer säkerheten vara företagets kundfakturor. Fråga alltid efter vad som gäller när man lämnar en säkerhet och fundera på vad då lånet kan få för konsekvenser för företaget.

Beroende på vem man vänder sig till kan lånegivaren också kräva att få se företagets affärsplan innan ett lån beviljas. Om det råkar vara fallet att man inte har en skriven affärsplan kan det vara bra att gå igenom stegen för detta innan man tar kontakt med en lånegivare.

Något annat som vanligen efterfrågas är en budget och prognoser för framtida resultat. Det är värt att lägga ned tid och energi på detta och se till att vara realistisk med tanke på dagsläget. För ett etablerat företag kommer även bokslut och balansräkning behöva visas upp. Om lånet har som avsikt att täcka upp för ett ojämnt flöde av intäkter kommer man mest troligt även behöva visa på när detta kommer att vända igen.

Kreditupplysning är något man kommer förvänta sig göras innan ett lån beviljas. Det är dock möjligt att lånegivaren tar en titt på företagets betalningsbeteende och faktorer som sena fakturabetalningar kan då komma att räknas emot sannolikheten att få sitt lån beviljat.

Konferens med företaget – planera rätt

En lyckad konferens kräver noggrann planering. Det finns mycket som ska göras och det måste bli gjort i god tid. Här kommer några snabba tips på hur man bör gå till väga för att planera företagets nästa konferens.

Valet av lokal är den första utmaningen. Finns det faktorer inblandade som kräver att lokalen ligger nära verksamheten eller fungerar det kanske bättre med något längre bort. Planerar man en längre resa kan det ofta vara smart att välja ett hotell som konferensanläggning. Det är väldigt vanligt att hotell kan erbjuda lokaler av denna typ och kan således skapa fullständiga lösningar med allt från boende till mat.

Att vara ute i god tid är A och O om man vill ha tillgång till en bra lokal. Allt från ett år till sex månader innan kan vara det som krävs för att vara säker på att lokalen man är ute efter. Detta ger en även möjligheten att boka in eventuella aktiviteter utanför själva arbetstiden om man så önskar. Något som för övrigt går att finna i en mängd olika variationer. Och självfallet måste man även se till att boka transporten dit och tillbaka.

Alla som ska komma måste också informeras långt innan datumet så ingen riskerar att ha planerat in annat utanför arbetstiden. Men det ger även tillfälle för personer att anmäla allergier eller andra behov eller önskemål som måste förberedas för. Målet är att ingen ska förhindras från att delta på något väsentligt sätt i allt som konferensen är tänka att kunna erbjuda.

När man vet vad arbetsdagen eller dagarna ska inkludera och vilka sorters aktiviteter, om några, man planerat gäller det att skapa ett tydligt schema. Se sedan till att alla som följer med får se detta schema eller åtminstone kortfattat vet hur dagen eller dagarna är planerade. Tänk dock på att inte planera in för mycket under en och samma dag. Ge alltid tillräckligt med utrymme för pauser, raster och måltider.

Pålitliga leverantörer och partners

De flesta företag är i behov av partners på något sätt. Det kan vara allt från att det finns en leverantör av rengöringsmaterial eller underhåll av maskiner som företaget använder sig av. Att använda sig av pålitliga leverantörer och partners är en nyckel till företags framgång.

Som företag så vill man alltid leverera det bästa och om det i något led inte fungerar så kommer man att eventuellt leta sig efter någon annan leverantör eller partner. Det är viktigt att hitta rätt leverantör av maskiner, service eller vad man nu letar efter. Företag som har lång erfarenhet är som oftast det man letar efter. Speciellt om man är ny på marknaden och behöver pålitliga företag att arbeta med. Ju fler som anlitar ett företag kan anses som pålitligt.

Om det senare fungera att arbeta tillsammans får tiden utvisa. Skaffa referenser från andra som anlitat leverantörer och fråga er runt om hur det fungerar för dom kan vara en bra idé. Är det stora pengar som ska investeras för företagets räkning så är det än viktigare att det blir rätt från början. Man vill att det ska vara väl investerade pengar när man gör stora affärer. Det kan ta tid att bygga upp relationer mellan olika företag, men väl när den relationen är stabil så kan det bli bra affärer dessa emellan.

Att hjälpa varandra som skogsägare

Den som äger någon form av skog har förmodligen ett företag för den verksamhet som bedrivs. Att hjälpa varandra som skogsägare är kanske i dag ett måste då det kostar en hel del att ta hand om den skog som man äger. Beroende på storleken på den skogsfastighet man äger så är det olika hur mycket arbete som behövs läggas ned på sin skog.

Det kan vara enklare att man tillsammans går ihop för större investeringar och kollar upp med exempelvis Komatsu Forest för ett inköp av en skogsmaskin. Tillsammans så kan den hyras ut till andra skogsägare som behöver det arbete som en skogsmaskin utför. Att få inkomst på en maskin i den prisklassen är ett måste för att den ska betala sig och är ni några stycken som kan vara med på denna och även lära sig arbeta med den så kan det bli ett lyckat köp.

Som lite skogsägare så kan det gå långt mellan gångerna som skog behöver avverkas men tillsammans med andra så kan det vara en bra ide att hjälpa varandra. Det behöver gallras och röjas i den skog man äger och kan man hjälpa varandra med detta så behöver det inte bli så ansträngt för någon av skogsägarna. Gör upp en skogsbruksplan tillsammans och för den egna skogen så blir det ett bra hjälpmedel för er som skogsägare. En välskött skog är en värdefull skog.

Utrusta en säker arbetsplats

Att har rätt att känna sig säker på jobbet. Detta är inget man ska se som ett privilegium. Många arbetsplatser kan behöva se över vad de har tillgänglig som kan behövas vid olyckor eller nödfall.

En av de största bristerna idag är nog att endast omkring två av tio arbetsplatser i Sverige har tillgång till en hjärtstartare. Detta är en maskin som används vid plötsligt hjärtstopp och kan vara skillnaden mellan liv och död. Och till skillnad från mer arbetsrelaterade skador är hjärtstopp något som kan drabba vem som helst. Att investera i en hjärtstartare är att investera i personalens säkerhet.

På en arbetsplats ska man även ha tillgång till sådant som kan behövas vid mindre skador. Olyckor kan ske på alla arbetsplatser, inte bara där anställda måste handskas med maskiner eller verktyg som har risk för skada. En akutväska, förbandslåda eller liknande bör därför finnas tillgänglig på alla arbetsplatser. Man kan antingen köpa färdiga eller sätta ihop sin egen. Gör man det kan de följande vara aktuella att ha:

 • Plåster
 • Bandage
 • Tejp
 • Sax
 • Kompress
 • Bomull
 • Sårtvätt
 • Vasselin
 • Värktabletter
 • Pincett
 • Desinfektionssavett
 • Kylpåse

Brand är också något som arbetsplatser måste utrusta sig för. Detta börjar självfallet med brandvarnare. Rekommendationen är att det inte ska vara längre än 12 meter mellan brandvarnare. Och att dörrar som normalt sett är stängd bör ha en brandvarnare på båda sidor om dörren. Tillsammans med dessa bör man också se till att det finns brandsläckare på arbetsplatsen, minst en per våning eller byggnad som är inkluderad. Igen bör arbeta längre är 25 meter från närmaste släckutrustning. En brandfilt kan man också vilja ha tillgängligt. Dessa används för att släcka mindre bränder eller minska spridningen av en brand.

Sedan kommer en del arbetsplatser ha specifika behov som måste tillfredsställas. Detta kan vara saker som en ögondusch på platser där det finns farliga kemikalier eller mer personlig säkerhetsutrustning för de som arbetar där. Det gäller att identifiera alla potentiella faror på arbetsplatsen och ha rutiner och utrustning som kan hantera dessa om och när de sker.

Viken av en bra kontorsmiljö

Ett kontor kommer med en rad unika utmaningar och det gäller att vara informerad redan från första början när man tar sig an att skapa en bra kontorsmiljö för sina anställda.

Innan man ens väljer en kontorslokal bör man veta vilket typ av kontor som bäst lämpar sig verksamheten man ägnar sig åt. I ena änden av spektrumet hittar man så kallade cellkontor där varje person mer eller mindre har sitt eget rum och jobbar separat från sina medarbetare. I den andra änden hittar man kontorslandskap där majoriteten sitter i ett enda stort rum med lite som avgränsar dem från andra.

I detta gäller det då att veta vad som passar de arbetsuppgifter anställda utför. Någon som exempelvis måste sitta ofta och länge i telefonen kan ju lätt störa sina medarbetare i ett kontorslandskap. På samma sätt som grupper som behöver kommunicera med varandra drar större nytta av ett mer öppet kontorslandskap.

Man måste också tänka på kontorsmiljön ur perspektiv som ljus och luft. Bristande ljus och dålig luftkvalitet är både bidragande faktorer till sämre hälsa bland anställda. Kan man få direkt solljus in i kontoret är detta något man ska vara mycket tacksam över. Och att ha bra ventilation förbättrar också kontorsmiljön på många sätt och vis. Medan det kan vara svårt att fixa mer direkt solljus kan man alltid kontakta en expert för att se till att lokalen åtminstone är tillräckligt ventilerad.

Designen av kontorsutrymmena kan faktiskt också vara betydelsefull för kontorsmiljön. Vi vet bland annat att bara något så enkelt som färgerna kan ha en inverkan på de som vistas i lokalen. Vill man skapa något utöver det mest normala när det kommer till kontorsdesign är det bra att rådfråga en yrkeskunnig som kan förklara vad det är som faktiskt fungerar och varför detta är fallet.

Att skapa en bra kontorsmiljö är en stor utmaning som kräver arbete på flera håll, men det kommer i slutändan vara värt all tid som lagts ned på det.

Vad håller dig tillbaka?

Är du en av dom människor som anser sig sitta på en väldigt bra affärsidé men som aldrig ser till att göra någonting mer av saken än att spekulera? Undrar du då och då hur det faktiskt skulle kunna gå om du bara lyckats skrapa ihop nog med mod för att våga ta steget fullt ut och faktiskt testa dina vingar? Har du funderat över vad som egentligen håller dig tillbaka från att bli egen företagare och faktiskt våga jaga din dröm på riktigt, men en chans att påverka livet positivt för både dig själv och en rad andra människor?

Det finns tyvärr alldeles för många människor med bra affärsidéer som dessutom skulle göra sig bra som egna företagare och trivas i den rollen, men som aldrig någonsin tar steget ut mot en sådan karriär. Av någon anledningen så upplever många att det är en alldeles för okänt mark med alltför många problem att övervinna, något som därigenom skrämmer bort väldigt många med stor potential.

Det kan röra sig om allt från bokföringsuppgifter med sådant som redovisning som skrämmer en, till någon helt annan uppgift som en inte känner dig speciellt lämpad att klara av. Det gäller det dock att intala sig själv att vara lugn och att man kommer att klara det! Det finns trots allt nästan alltid hjälp att få vad det än gäller och det är inte heller konstigt att ett företag tar hjälp med allt mellan himmel och jord, där man inte har sin grundkompetens.

Det är med andra ord befängt att inte våga satsa på en bra idé bara för att en inte tror sig klara av vissa delar av själva företagsbiten. Det finns till och med mentorskap att luta sig emot, för den som verkligen känner sig osäker när det kommer till allt från beslutsfattande till andra viktiga frågeställningar. Företagande är precis som allt annat något som kräver erfarenhet för att man ska bli riktigt bra, något som är helt omöjligt att ha direkt från start.

Vi hoppas att denna text lyckas ge mod till några av er läsare som kan identifiera er med denna situation, för fråga er själva – vad är det egentligen som håller er tillbaka?

Att behålla sina anställda

När man driver ett företag där man anställer folk är det viktigt att tänka på hur man behåller sina anställda och ger dem så få anledningar som möjligt att säga upp sig eller vilja arbeta för en konkurrent. 

Beroende på vilken bransch man arbetar inom behöver man så klart se till olika aspekter. I en del branscher där det stundvis kommer vågor av varsel kan man behöva ta steg för att se till att folk känner att risken inte är lika stor. Något man då kan arbeta med är outplacement. Detta är i stort sett ett program där personal som varslas får chansen att hitta sin väg till nya arbetsplatser och möjligheter.

Mer allmänt ska man också se till att man visar uppskattning för väl utfört arbete. Att förvänta sig att anställda alltid gör sin yttersta och aldrig visar att deras hårda arbete är uppskattat är ett recept för massuppsägelse. En anställd som känner sig uppskattat blir betydligt mer lojal mot företaget och är mindre benägen att säga upp sig.

Det är också viktigt att hålla sina anställda engagerade i sitt arbete och i företaget. Ju bättre koll alla har på hur företaget fungerar i stort och hur de tillför till framgång desto mer känner de att deras jobb är viktigt och värt att göra. Samtidigt vill man även ge dem utmaningar och problem att tackla. Detta ger dem chansen att utvecklas och växa både som anställda men även som personer.

Ta även ett intresse för personalen och lär om deras liv utanför arbetet. Detta är något som lätt kan påverka deras möjligheter i arbetslivet. Se över möjligheter att låta personer som nyss har blivit förälder flexa lite mer, kanske jobba hemifrån någon gång eller liknande. Sådana saker kommer att få dem att känna att deras arbete inte är något som påverkar deras hemliv i samma utsträckning och de kommer att vilja återgälda detta.