Pålitliga leverantörer och partners

De flesta företag är i behov av partners på något sätt. Det kan vara allt från att det finns en leverantör av rengöringsmaterial eller underhåll av maskiner som företaget använder sig av. Att använda sig av pålitliga leverantörer och partners är en nyckel till företags framgång.

Som företag så vill man alltid leverera det bästa och om det i något led inte fungerar så kommer man att eventuellt leta sig efter någon annan leverantör eller partner. Det är viktigt att hitta rätt leverantör av maskiner, service eller vad man nu letar efter. Företag som har lång erfarenhet är som oftast det man letar efter. Speciellt om man är ny på marknaden och behöver pålitliga företag att arbeta med. Ju fler som anlitar ett företag kan anses som pålitligt.

Om det senare fungera att arbeta tillsammans får tiden utvisa. Skaffa referenser från andra som anlitat leverantörer och fråga er runt om hur det fungerar för dom kan vara en bra idé. Är det stora pengar som ska investeras för företagets räkning så är det än viktigare att det blir rätt från början. Man vill att det ska vara väl investerade pengar när man gör stora affärer. Det kan ta tid att bygga upp relationer mellan olika företag, men väl när den relationen är stabil så kan det bli bra affärer dessa emellan.

Att hjälpa varandra som skogsägare

Den som äger någon form av skog har förmodligen ett företag för den verksamhet som bedrivs. Att hjälpa varandra som skogsägare är kanske i dag ett måste då det kostar en hel del att ta hand om den skog som man äger. Beroende på storleken på den skogsfastighet man äger så är det olika hur mycket arbete som behövs läggas ned på sin skog.

Det kan vara enklare att man tillsammans går ihop för större investeringar och kollar upp med exempelvis Komatsu Forest för ett inköp av en skogsmaskin. Tillsammans så kan den hyras ut till andra skogsägare som behöver det arbete som en skogsmaskin utför. Att få inkomst på en maskin i den prisklassen är ett måste för att den ska betala sig och är ni några stycken som kan vara med på denna och även lära sig arbeta med den så kan det bli ett lyckat köp.

Som lite skogsägare så kan det gå långt mellan gångerna som skog behöver avverkas men tillsammans med andra så kan det vara en bra ide att hjälpa varandra. Det behöver gallras och röjas i den skog man äger och kan man hjälpa varandra med detta så behöver det inte bli så ansträngt för någon av skogsägarna. Gör upp en skogsbruksplan tillsammans och för den egna skogen så blir det ett bra hjälpmedel för er som skogsägare. En välskött skog är en värdefull skog.

Utrusta en säker arbetsplats

Att har rätt att känna sig säker på jobbet. Detta är inget man ska se som ett privilegium. Många arbetsplatser kan behöva se över vad de har tillgänglig som kan behövas vid olyckor eller nödfall.

En av de största bristerna idag är nog att endast omkring två av tio arbetsplatser i Sverige har tillgång till en hjärtstartare. Detta är en maskin som används vid plötsligt hjärtstopp och kan vara skillnaden mellan liv och död. Och till skillnad från mer arbetsrelaterade skador är hjärtstopp något som kan drabba vem som helst. Att investera i en hjärtstartare är att investera i personalens säkerhet.

På en arbetsplats ska man även ha tillgång till sådant som kan behövas vid mindre skador. Olyckor kan ske på alla arbetsplatser, inte bara där anställda måste handskas med maskiner eller verktyg som har risk för skada. En akutväska, förbandslåda eller liknande bör därför finnas tillgänglig på alla arbetsplatser. Man kan antingen köpa färdiga eller sätta ihop sin egen. Gör man det kan de följande vara aktuella att ha:

 • Plåster
 • Bandage
 • Tejp
 • Sax
 • Kompress
 • Bomull
 • Sårtvätt
 • Vasselin
 • Värktabletter
 • Pincett
 • Desinfektionssavett
 • Kylpåse

Brand är också något som arbetsplatser måste utrusta sig för. Detta börjar självfallet med brandvarnare. Rekommendationen är att det inte ska vara längre än 12 meter mellan brandvarnare. Och att dörrar som normalt sett är stängd bör ha en brandvarnare på båda sidor om dörren. Tillsammans med dessa bör man också se till att det finns brandsläckare på arbetsplatsen, minst en per våning eller byggnad som är inkluderad. Igen bör arbeta längre är 25 meter från närmaste släckutrustning. En brandfilt kan man också vilja ha tillgängligt. Dessa används för att släcka mindre bränder eller minska spridningen av en brand.

Sedan kommer en del arbetsplatser ha specifika behov som måste tillfredsställas. Detta kan vara saker som en ögondusch på platser där det finns farliga kemikalier eller mer personlig säkerhetsutrustning för de som arbetar där. Det gäller att identifiera alla potentiella faror på arbetsplatsen och ha rutiner och utrustning som kan hantera dessa om och när de sker.

Viken av en bra kontorsmiljö

Ett kontor kommer med en rad unika utmaningar och det gäller att vara informerad redan från första början när man tar sig an att skapa en bra kontorsmiljö för sina anställda.

Innan man ens väljer en kontorslokal bör man veta vilket typ av kontor som bäst lämpar sig verksamheten man ägnar sig åt. I ena änden av spektrumet hittar man så kallade cellkontor där varje person mer eller mindre har sitt eget rum och jobbar separat från sina medarbetare. I den andra änden hittar man kontorslandskap där majoriteten sitter i ett enda stort rum med lite som avgränsar dem från andra.

I detta gäller det då att veta vad som passar de arbetsuppgifter anställda utför. Någon som exempelvis måste sitta ofta och länge i telefonen kan ju lätt störa sina medarbetare i ett kontorslandskap. På samma sätt som grupper som behöver kommunicera med varandra drar större nytta av ett mer öppet kontorslandskap.

Man måste också tänka på kontorsmiljön ur perspektiv som ljus och luft. Bristande ljus och dålig luftkvalitet är både bidragande faktorer till sämre hälsa bland anställda. Kan man få direkt solljus in i kontoret är detta något man ska vara mycket tacksam över. Och att ha bra ventilation förbättrar också kontorsmiljön på många sätt och vis. Medan det kan vara svårt att fixa mer direkt solljus kan man alltid kontakta en expert för att se till att lokalen åtminstone är tillräckligt ventilerad.

Designen av kontorsutrymmena kan faktiskt också vara betydelsefull för kontorsmiljön. Vi vet bland annat att bara något så enkelt som färgerna kan ha en inverkan på de som vistas i lokalen. Vill man skapa något utöver det mest normala när det kommer till kontorsdesign är det bra att rådfråga en yrkeskunnig som kan förklara vad det är som faktiskt fungerar och varför detta är fallet.

Att skapa en bra kontorsmiljö är en stor utmaning som kräver arbete på flera håll, men det kommer i slutändan vara värt all tid som lagts ned på det.

Vad håller dig tillbaka?

Är du en av dom människor som anser sig sitta på en väldigt bra affärsidé men som aldrig ser till att göra någonting mer av saken än att spekulera? Undrar du då och då hur det faktiskt skulle kunna gå om du bara lyckats skrapa ihop nog med mod för att våga ta steget fullt ut och faktiskt testa dina vingar? Har du funderat över vad som egentligen håller dig tillbaka från att bli egen företagare och faktiskt våga jaga din dröm på riktigt, men en chans att påverka livet positivt för både dig själv och en rad andra människor?

Det finns tyvärr alldeles för många människor med bra affärsidéer som dessutom skulle göra sig bra som egna företagare och trivas i den rollen, men som aldrig någonsin tar steget ut mot en sådan karriär. Av någon anledningen så upplever många att det är en alldeles för okänt mark med alltför många problem att övervinna, något som därigenom skrämmer bort väldigt många med stor potential.

Det kan röra sig om allt från bokföringsuppgifter med sådant som redovisning som skrämmer en, till någon helt annan uppgift som en inte känner dig speciellt lämpad att klara av. Det gäller det dock att intala sig själv att vara lugn och att man kommer att klara det! Det finns trots allt nästan alltid hjälp att få vad det än gäller och det är inte heller konstigt att ett företag tar hjälp med allt mellan himmel och jord, där man inte har sin grundkompetens.

Det är med andra ord befängt att inte våga satsa på en bra idé bara för att en inte tror sig klara av vissa delar av själva företagsbiten. Det finns till och med mentorskap att luta sig emot, för den som verkligen känner sig osäker när det kommer till allt från beslutsfattande till andra viktiga frågeställningar. Företagande är precis som allt annat något som kräver erfarenhet för att man ska bli riktigt bra, något som är helt omöjligt att ha direkt från start.

Vi hoppas att denna text lyckas ge mod till några av er läsare som kan identifiera er med denna situation, för fråga er själva – vad är det egentligen som håller er tillbaka?

Att behålla sina anställda

När man driver ett företag där man anställer folk är det viktigt att tänka på hur man behåller sina anställda och ger dem så få anledningar som möjligt att säga upp sig eller vilja arbeta för en konkurrent. 

Beroende på vilken bransch man arbetar inom behöver man så klart se till olika aspekter. I en del branscher där det stundvis kommer vågor av varsel kan man behöva ta steg för att se till att folk känner att risken inte är lika stor. Något man då kan arbeta med är outplacement. Detta är i stort sett ett program där personal som varslas får chansen att hitta sin väg till nya arbetsplatser och möjligheter.

Mer allmänt ska man också se till att man visar uppskattning för väl utfört arbete. Att förvänta sig att anställda alltid gör sin yttersta och aldrig visar att deras hårda arbete är uppskattat är ett recept för massuppsägelse. En anställd som känner sig uppskattat blir betydligt mer lojal mot företaget och är mindre benägen att säga upp sig.

Det är också viktigt att hålla sina anställda engagerade i sitt arbete och i företaget. Ju bättre koll alla har på hur företaget fungerar i stort och hur de tillför till framgång desto mer känner de att deras jobb är viktigt och värt att göra. Samtidigt vill man även ge dem utmaningar och problem att tackla. Detta ger dem chansen att utvecklas och växa både som anställda men även som personer.

Ta även ett intresse för personalen och lär om deras liv utanför arbetet. Detta är något som lätt kan påverka deras möjligheter i arbetslivet. Se över möjligheter att låta personer som nyss har blivit förälder flexa lite mer, kanske jobba hemifrån någon gång eller liknande. Sådana saker kommer att få dem att känna att deras arbete inte är något som påverkar deras hemliv i samma utsträckning och de kommer att vilja återgälda detta.

Företagstips

Att driva företag är som alla entreprenörer vet ingen dans på rosor. Tvärtom innebär det ofta en hel del arbete att vara egenföretagare med en arbetsvecka som klart överstiger 40 timmar. Därför kommer här några tips för alla företagare som kämpar och sliter därute.

Håll koll

En av de viktigaste sakerna när man är företagare är att man håller koll på allting och det oavsett om det handlar om ekonomi, scheman eller leveranser. Ett bra tips är därför att försöka vara så organiserad det bara går. Skriv in allting som är på gång i en kalender, ha hela tiden koll på bokföringen och se till att alla vet vad de skall göra.

Bra kundrelationer

Något som också är viktigt är så klart att man har en bra relation till sina kunder oavsett om de är stora eller små. Gör alltid ett bra jobb och leverera hög kvalitet är ett bra tips.

När det inte går som man tänkt sig

Går affärerna dåligt eller om man helt enkelt tröttnat på livet som företagare går det ju så klart också bra att avveckla sitt företag, vilket man kan göra på ett antal olika sätt, genom att till exempel sälja, ombilda eller försätta i konkurs.

Öka chansen att vinna upphandlingen

För ett mindre företag kan ett avtal som löper över lång tid vara en stor trygghet. Den ekonomiska trygghet som en kontinuerlig inkomst innebär kan visa sig vara den faktor som gör det möjligt att utveckla företaget ytterligare.

Det kan också vara ett bra sätt för ett nytt företag att få in en fot på marknaden. Dessa större kontrakt fördelas ofta genom offentliga upphandlingar. Men hur gör man då för att vinna dessa viktiga upphandlingar och säkra avtalen?

Tips för att vinna

Det finns en hel del saker att tänka på. Ofta handlar det inte bara om priset, det är många andra faktorer som spelar in. Det finns till exempel en föreställning om att mycket är bättre och många lägger ut texten onödigt mycket. Så är dock inte fallet, det är snarare så att massa onödig information riskerar att dölja den viktiga fakta som faktiskt efterfrågas. Det är också väldigt viktigt att vara noggrann när man skriver sitt anbud. Se till att du verkligen inkluderar all information som efterfrågas och följ de krav som ställs. Det finns flera olika strategier att ta del av, hitta en som passar dig och ditt företag bäst.

Investera i konsult

Det kan vara värt att investera i en utbildning inom detta område för dig och din personal. Du kommer spara tid och pengar på att skapa en effektivare och mer vinstgivande upphandlings- process. Detta företag erbjuder utbildningar inom offentlig upphandling och utbildningarna är individuellt utformade för att ge maximal utdelning för just ditt företag. En utbildning kan till exempel innehålla strategier för säljmöten eller en effektivisering av anbudsarbetet. En professionell konsult kan med andra ord tillföra mycket ny kunskap.

Det finns en hel del tips och trix som kan lära en att producera starkare och mer konkurrenskraftiga anbud. Man kan också ta del av vad Chefstidningen skriver om vad man ska tänka på för att ha en chans att vinna upphandlingar.

Knyta kontakter

En av de svåraste sakerna när man bygger upp sitt företag är att knyta kontakter med andra i branschen. Det krävs mer än att bara ringa och fråga om man ska göra affärer ihop. Många gånger är det kontakterna som man inte gör affärer med som leder till bättre saker för företaget. 

Hur knyter man egentligen kontakter och hur behåller man dem som man har?

En viktig del är att få företag och personer att känna sig viktiga. Det är samma sak som med anställda. Leverantörer och affärskamrater vill veta att deras åsikter och arbete gör skillnad och är värt någonting. Det gäller att visa uppskattning samtidigt som man klargör vem du och ditt företag är.

En sätt är genom profilprodukter. Många företag har tablettaskar, koppar och servetter med sin logga på som de skickar runt till potentiella kunder. Det är en enkel gest som kan sträcka sig från en kaffekopp till något större som filtar, vinflaskor och liknande. Alla älskar gåvor, hur små de än är, och det gynnar ditt företag. En av de största inom profilproduktbranschen är Driva & Lehmanns. Hos dem kan du skapa sina egna profilprodukter eller helt enkelt köpa in gåvor till ett billigare pris än i vanlig butik. Du behöver inte alltid trycka sin logga och företagsnamn på produkterna men det rekommenderas.

Ett sätt att skaffa nya kontakter är genom branschmässor. Det finns flera olika och det kan vara bra att besöka åtminstone en per år. Väl där får du chansen att höra intressanta föreläsningar från andra företag, samt få möjligheten att själv kliva upp och berätta vad ditt företag gör. Här knyts många kontakter och alla delar ut många visitkort. Gör företagets kort så speciellt som möjligt. Tryck gärna kontaktinformationen på en penna eller en nyckelring också så att chansen är större att företagen kommer ihåg just ditt företag.

Om du vill hitta mässor inom just din bransch, besök Allamässor.se.

Human resources – vad är det?

Översatt till svenska blir “Human resources” mänskliga resurser vilket innebär ett företags personal och organisation. Alla firmor behöver givetvis duktiga anställda och bör vara noga när nyanställningar genomförs.

Kollegor på kontoret

Rätt val av personalen

Just att välja rätt när det gäller nyanställningar tycker många är svårt. Man kan egentligen aldrig veta till 100% om man gjort rätt val förrän personen ifråga arbetat på företaget ett tag. Men det finns några gyllene regler att följa. I vår artikel Skaffa kompetent personal hittar du användbara tips som kan hjälpa dig på rätt väg i ditt personalsökande.

Många betydelser för samma begrepp

Human resources (HR) kan också stå för personalfrågorna inom ett företag, det vill säga relationen mellan arbetsgivare och medarbetare. Bland många andra frågor finns till exempel arbetsrätten, kompetensen, arbetsmiljön.

Bra både för anställda och företag

En firma med en fungerande HR-avdelning är bra för hela företaget. Företaget blir till en attraktiv arbetsgivare och höjer genom detta sitt värde på arbetsmarknaden, den anställda personalen består av goda medarbetare och utveckling erbjuds.

Att garantera alla anställda samma avtal, kanske inte då rent lönemässigt men när det gäller alla övriga arbetsförhållanden, är också en uppgift som avdelningen för de mänskliga resurserna bör ta hand om samt kontrollera.

Lär dig mer om Human resources

Om du vill läsa mer på djupet och erhålla vidare information gällande HR och mänskliga resurser kan ni besöka någon av de följande platserna på internet.