Business to business

Business to business

jan 22, 2014 Tips av admin

Ett begrepp som är vanligt förekommande inom företagsvärlden är Business to Business. Detta förkortas vanligtvis B2B och handlar om samarbete företag i mellan. Detta går att jämföra mot B2C som står för Buisness to Consumer och alltså är handel mellan företag och konsumenten.

B2B handlar alltså inte om när ett företag säljer till en återförsäljare utan är snarare en marknadsföringsstrategi som kännetecknas av personlig kommunikation mellan företagen. Ofta är det flera företag som på något sätt är sammankopplade i små eller stora nätverk för att på så vis snabbt och effektivt kunna samarbete och utvecklas gemensamt.

Även om det är separata företag som säljer och utvecklas individuellt så tar man hjälp av varandra på mindre eller större sätt. Detta genom information och kommunikation snarare än försäljningsargument och påstridiga säljare. Ett av de större och mer kända exemplen är när tre av de största bilföretagen i USA gjorde gemensam sak och samarbetade. Det var då General Motors, Ford samt DaimlerChrysler som startade upp ett samarbete för att öka försäljningen över internet.

Det var visserligen ett samarbete som sedan bröts upp men det visade på ett tidigt skolexempel på hur B2B kan fungera. Detta även om just detta exempel är betydligt större än vad många företag strävar mot.